สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบ

องค์กรคุณธรรม

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         enlightenedรูปภาพกิจกรรมมอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        enlightenedรูปภาพกิจกรรมมอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

บุคลากรต้นแบบ

    enlightenedปีงบประมาณ 2565 
    enlightenedปีงบประมาณ 2566       enlightenedปีงบประมาณ 2567