สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี  

 

อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 และอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดราชบุรี
   : 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
   : 032-310763
   : 032-338580
   : [email protected]
   : แผนที่จาก Google Maps
 
อาคารคลัสเตอร์โรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
   : อาคารศูนย์กามโรคราชบุรี ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 
อาคารกลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
   : 159/10 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 70000
 
อาคารศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี
   : 212 หมู่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
   : 122 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
   : 034-622786
 
อาคารศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี
   : 181 หมู่ 2 ตำบลธงชัย ออำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
   : 032-425107
 
อาคารศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   : 206 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
   : 032-510587
 
อาคารศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จังหวัดราชบุรี
   : 87 หมู่ 15 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
   : 032-342874