สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วควาว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ