สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สคร.6 ชลบุรี

 องค์กรคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2564
▶ สคร.6 ชลบุรี ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ปีงบประมาณ 2565
▶ สคร.6 ชลบุรี ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ปีงบประมาณ 2566
▶ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

 บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ 
ปีงบประมาณ 2564
▶ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯปี 2564
ปีงบประมาณ 2565
▶ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯปี 2565
ปีงบประมาณ 2566
▶ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯปี 2566