สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 32 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 32 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

              วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32 ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม กลุ่มระบาดวิทยาฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 


ข่าวสารอื่นๆ