สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย ให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1223 กลุ่มบริหารทั่วไป : 6 มี.ค.67

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย ให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1223 กลุ่มบริหารทั่วไป : 6 มี.ค.67

ดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ