สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย ให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1219 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ : 6 มี.ค. 67

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย ให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1219 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ : 6 มี.ค. 67

ดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ