สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

ผ่านระบบ Video Conference

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

      

      

      

      

      

      

     

Download เอกสารการประชุม


ข่าวสารอื่นๆ