สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนวิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563

การเสนอขอรับทุนวิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามลิงก์ https://1drv.ms/u/s!AiovwXqYBI7uhUOv4AynxgI451jm?e=IHczCK
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม กนว.จะแจ้งให้ท่านทราบและจะอัพโหลดไฟล์ในลิงก์ดังกล่าว


ข่าวสารอื่นๆ