สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนระบบการคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร

          วันที่ (17 พฤษภาคม 2567) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบในระดับพื้นที่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคณะเข้าร่วมประชุม โดยมีนายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการคัดกรอง การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายมะเร็งครบวงจรอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ที่ไม่มีอาการให้ได้รับการคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี สามารถทำให้เกิดโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับได้ รวมถึงสื่อสารและรณรงค์ให้ความรู้ความตระหนักเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบแก่ประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

           สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านโรคไวรัสตับอักเสบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จำนวน 60 คน

 

****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567


ข่าวสารอื่นๆ