สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 กองกฎหมายได้สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป

รายละเอียดข่าวกิจกรรม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ