สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สคร.12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 4 กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโธนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สคร.12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 4 กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโธนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

            วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (E๐c) ครั้งที่ 4 กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีนายแพทย์ภูโมกข์ อัมพวา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ