สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สคร.12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 5 ติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สคร.12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 5 ติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

                     วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาการแทนผู้อำนวยการ สคร.12 สงขลา เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กลุ่มระบาดวิทยาฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา


ข่าวสารอื่นๆ