สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สคร. 12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 11 กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สคร. 12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 11 กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11 กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โคยมีนางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กลุ่มระบาดวิทยาฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 


ข่าวสารอื่นๆ