สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าอบรมการประกวดผลงานคลิปวีดีโอ

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูงภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง"

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ