สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

DDC Thailand and Taipei Economic and cultural office discuss the measure regarding the COVID-19

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ประเทศไทย โดยส.พญ. เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เลเะทีมงาน ได้หารือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โดยมี Mr.Iassc C.C. Hsieh, Director of Political Division และ Ms. Yi-Chang (Sabine) Lin, Secretary Administrative Division เป็นตัวแทนจากสำนักงานเศรษฐกิจฯ

          สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เเละ สำนักงานเศรษฐกิจฯ ได้ร่วมหารือและให้ข้อมูลกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 อาทิ ปัญหาข่าวปลอม ข่าวลือ ต่อสถานการณ์ COVID-19, ช่องทางที่สามารถรับข้อมูลช่าวสารได้อย่างถูกต้อง, ความชัดเจนของมาตรการต่างๆที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข

          ไต้หวันยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ไต้หวันมีมาตรการเข้มงวดสำหรับบุคคลที่ต้องกักตัว อาทิ การใช้ GPS เพื่อติดตามบุคคลที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีความร่วมมือต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งส่งข้อมูลสถานการณ์ในประเทศไต้หวันให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ