สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างถมดินปรับระดับรองรับการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างถมดินปรับระดับรองรับการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ข่าวสารอื่นๆ