สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สคร.12 สงขลา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ คัดกรองผู้เดินทางกลับจากดาวะห์ อินโดนีเซีย

สคร.12 สงขลา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ คัดกรองผู้เดินทางกลับจากดาวะห์ อินโดนีเซีย

วันที่ 6 เมษายน 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย ณ ด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยการวัดอุณหภูมิกาย ซักประวัติอาการป่วย และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ

 


ข่าวสารอื่นๆ