สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ผอ.สคร.12 สงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสา"มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

ผอ.สคร.12 สงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสา"มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” โดยนำเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น “ใส่ตู้ปันสุข”
ปันน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ณ วัดไทรงาม, มหาวิทยาลัยทักษิณ และบริเวณสี่แยกสวนสัตว์สงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...
เพจเฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/dpc12/


ข่าวสารอื่นๆ