สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่ีอเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นางสาวสุภาวดี เปี่ยมวิริยวงศ์

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/files/%E0%B8%A7230.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ