สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงข่าวการพบเด็กหญิงเสียชีวิตจากไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงข่าวการพบเด็กหญิงเสียชีวิตจากไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เป็นโรคไข้เลือดออกจริง แต่มีปัจจัยเสี่ยงจากโรคประจำตัวรวมอยู่ด้วย และยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้แนะนำให้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เน้นใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

 


ข่าวสารอื่นๆ