กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0434/
25 ธันวาคม 2566
3 มกราคม 2567
2567
4 มกราคม 2567
-
3260000
-
3
2566
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-