กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่นเพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ