กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล โรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ