กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอนให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ