กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ขอเชิญบุคลากรกรมควบคุมโรค เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (data science and data engineer) รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ