กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ