กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

กองดิจิทัลฯ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ