กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่

  • แบบฟอร์มขอสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  HRDDC- V1INF6602F01