>> bit.ly/35luQf5สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์โทร/line ID 080-597-2894เฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94 " /> Home | กรมควบคุมโรค -
กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดนศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจาก เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง ในปี 2020 เพื่อให้เกิดความลึกซึ้งมากขึ้น ในปี 2021 ทางสมาคมฯ ได้เพิ่ม 4 หลักสูตร คือ

หลักสูตรการกำหนดโจทย์การวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
หลักสูตรการแปรผลและการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมุลทางสถิติ
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง รุ่น 2
สมัครด่วน >>> bit.ly/35luQf5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์
โทร/line ID 080-597-2894
เฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ