กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประชาสัมพันธ์การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 18

        โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assesment Program: HITAP) เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 18” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ on-site ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน

        ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://eetraining.hitap.net/

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ