กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567

          ตามที่กรมควบคุมโรคได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567 เมื่อวันที่ 9-31 มกราคม และวันที่ 1-30 เมษายน 2566 (รอบเพิ่มเติม) ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และสรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครขอรับทุนกับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567 (ตามประกาศดังแนบ)

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อเพื่อรับฟังรายละเอียดในการพัฒนาโครงร่างวิจัย และการยื่นสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567 ต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ