กองวัณโรค
Responsive image

กองวัณโรค จับมือหน่วยงานวัณโรคแห่งชาติประเทศภูฏาน พัฒนาความร่วมมือการควบคุมป้องกันวัณโรค

กองวัณโรค จับมือหน่วยงานวัณโรคแห่งชาติประเทศภูฏาน พัฒนาความร่วมมือการควบคุมป้องกันวัณโรค
………
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการกองวัณโรค นายธนน นรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ และนางสายฝน วาดรูป ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานวัณโรคแห่งชาติ ประเทศภูฏาน เพื่อประชุมหารือถึงความร่วมมือในกิจกรรมการควบคุมป้องกันวัณโรค พร้อมเข้าร่วมการนิเทศเพื่อประเมินทางทางห้องปฏิบัติการด้านวัณโรคให้กับ National Reference Laboratory (NRL) ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2567 ณ เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

 

 

ที่มา : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ข่าวสารอื่นๆ