กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และประกาศกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ