กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงาน ชื่อผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่
- แนวทางการตรวจสอบการจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) นางสาวธารินี ตั้งวงษ์เลิศ 2 กุมภาพันธ์ 2566