สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
17 มีนาคม 2563
-
2563
-
-
1300000
-
1
2563
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-