สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งมอบความห่วงใย มอบเสื้อกันฝนและหน้ากากเฟสชิว (face shield) ให้แก่ “ซุปเปอร์ไรเดอร์” ประชาชนจิตอาสา ส่งยาด่วน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ