สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 3254 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
20 ธันวาคม 2565
29 ธันวาคม 2565
2566
20 ธันวาคม 2565
28 ธันวาคม 2565
547
-
11
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินบำรุง
จ้างก่อสร้าง
-
-
-