สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
5 กรกฎาคม 2567
22 กรกฎาคม 2567
2567
-
-
7392000
-
14
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-