สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ             จำนวน 1  คัน โดยยกเลิกทะเบียน

                    -  รถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 6239 ประจวบคีรีขันธ์ ยี่ห้อTOYOTA  สีแดง  หมายเลขตัวรถ LN85-7025332 หมายเลขเครื่องยนต์ 2L- 9116550

                      สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี จึงขอกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้

                        ข้อ๑.  ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เลขที่  ๒๐๖ หมู่ ๑๖ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร 0 3251 0587  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันปฏิบัติราชการ

                    ข้อ๒. กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 1๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๑๖ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้ซื้อจะต้องลงชื่อและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ