สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน

ขายทอดตลาดครุุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน  1 คัน หมายเลขทะเบียน นข 1008 ราชบุรี   ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 


ข่าวสารอื่นๆ