สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ขนส่งสินค้าและผู้ควบคุมยานพาหนะที่ดำเนินการขนถ่ายสินค้านำเข้า-ส่งออก ในบริเวณที่กำหนด (ทางพรมแด่นและท่าเรือ)

วันที่ 24 เมษายน 2565

เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ขนส่งสินค้าและผู้ควบคุมยานพาหนะที่ดำเนินการขนถ่ายสินค้านำเข้า-ส่งออก ในบริเวณที่กำหนด (ทางพรมแด่นและท่าเรือ)

โดยด่านฯบ้านพุน้ำร้อน คัดกรองผู้ขนส่งสินค้า จำนวน 44 คน ยานพาหนะ 34 คันและด่านฯท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ คัดกรอง ผู้ควบคุมยานพาหนะ จำนวน 46 คน 1 สำ ซึ่งผลการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่พบอุณหภูมิสูงเกิน 37.3 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง


ข่าวสารอื่นๆ