สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันมาลาเรียโลก

วันที่ 24 เมษายน 2565

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1.4 อำเภอไทรโยค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้องตี หน่วยงาน ALIGHT

THAILAND ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันมาลาเรียโลก ในพื้นที่กลุ่มบ้านบ้องตีบน หมู่ 1 ตำบลบ้องตี่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ