สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ป้องกันไม่ให้โควิดมาทำให้การก้าวไปต่อของเราต้องสะดุด

ตอนนี้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าไปต่อ ในขณะที่โควิดก็ยังอยู่
ดังนั้นมาเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างระมัดระวังดีกว่า

ก่อนอื่นมาดูกันว่า มีอะไรที่เรายังควรทำ ควรป้องกันไม่ให้โควิดมาทำให้การก้าวไปต่อของเราต้องสะดุด อยากเห็นทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะ

พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน และพวกเราจะไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth


ข่าวสารอื่นๆ