สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ศบค. เตรียมปลดล็อก !! "ถอดหน้ากากอนามัย"

ศบค. เตรียมปลดล็อก !! "ถอดหน้ากากอนามัย"
ในที่ไม่แออัด-สถานที่เปิด ทั่วประเทศ
มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หน้ากากยังมีประโยชน์ทั้งการป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อโควิดและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ
จึงควรพกหน้ากากทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง

ที่มา : ศบค.


ข่าวสารอื่นๆ