สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

3 วิธี ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ “สุก ร้อน สะอาด”

3 วิธี ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ “สุก ร้อน สะอาด”

สุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่

ร้อน อาหารที่เก็บไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง

สะอาด รับประทานอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน เลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาดและมีคุณภาพ ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อรับประทานร่วมกัน ก่อนหยิบจับหรือรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#PRDCOVID19

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า

 


ข่าวสารอื่นๆ