สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

"โรคโปลิโอ สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน"

"โรคโปลิโอ สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน"

ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามกำหนด

#โรคโปลิโอ

#สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

#กองโรคติดต่อทั่วไป

#กรมควบคุมโรค

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ