สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ในการวินิจฉัย ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้สงสัยป่วย และแนวทางการสอบสวนโรค

วันที่ 26 มกราคม 2566

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ในการวินิจฉัย ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้สงสัยป่วย และแนวทางการสอบสวนโรค ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรเครือข่ายการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟัง การบรรยาย

 


ข่าวสารอื่นๆ