สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 ราชบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำให้เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเรือนจำ ระดับดีมาก  เรือนจำจังหวัดนครปฐม ได้รับการคัดเลือกเป็นเรือนจำ ระดับดีเด่น

 


ข่าวสารอื่นๆ