สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 4/2566 " ระวัง !โรคอาหารเป็นพิษแบบกลุ่มก้อน

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 4/2566 " ระวัง !โรคอาหารเป็นพิษแบบกลุ่มก้อน เตือนประชาชน ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด เพื่อความปลอดภัย "

https://shorturl-ddc.moph.go.th/GuOqz

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ